Algemene voorwaarden

  • Bij verhindering van een deelnemer kan deze dmv een schriftelijke mededeling een vervanger aanwijzen.
  • Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het betaalde cursusgeld vindt alleen plaats indien het programma wegens bijzondere omstandigheden niet doorgaat.
  • Als uw docent door overmacht niet optreedt, zal zij een vervangende bijeenkomst organiseren. Als de deelnemer op die dag verhinderd is, zal geen geld worden gerestitueerd, maar kan wel een vervanger van de deelnemer deelnemen.
  • Museumtopics is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.