Activiteiten

Cursus Museumbezoek

Behoedzaam start dit VOORjaar weer een cursus Museumbezoek.
Deze serie bestaat uit inleidingen op drie bijzondere tentoonstellingen met aansluitend bezoek.

De corona-omstandigheden  vergen echter een uiterst zorgvuldige handelswijze.
Daarom zullen in het VOORjaar de inleidende hoorcolleges én excursies nog online plaatsvinden.
Life en interactief met de mogelijkheid tot vragenstellen, waardoor  U als cursist er echt bij aanwezig bent en kunt reageren.

Meer informatie vindt U op de website van Erasmus Academie Cursussen (voorheen bekend als HOVO-Rotterdam) vinden. Het programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit:

Februari

Zeeuws Museum, H.E.L. – Jan de Prentenknipper.

H.E.L. was één van de afkortingen die Jan de Prentknipper (1798-1870) gebruikte in zijn werk. Het staat voor Hoop en Liefde. Op geheel eigen wijze gaf hij de wereld om zich heen weer.

Maart

Mauritshuis, Vervlogen – geuren in kleuren.

Deze tentoonstelling gaat over de uitbeelding van geur en reuk in de kunst van de zeventiende eeuw. En is samengesteld op basis van recent geur-historisch onderzoek.

April

Singer Laren, Belgische Meesters.

Het Brusselse Museum van Elsene geeft een groot aantal kunstwerken in bruikleen uit het België tussen 1850 en 1950. Werken van kunstenaars als Ensor, Spilliaert, Wouters, De Smet, Delvaux en Magritte.